Brigáda KFB

Tak aj my sme svojou troškou prispeli k zveľadeniu futbalového ihriska... :)