Výročná členská schôdza 2010

Foto z Výročnej Členskej schôdze. Zároveň sme ukončili sezónu 2010 a oslávili narodeniny našich dvoch členov - Majstra a Rooney-ho...