2% z daní pre KFB-čkoVyhlásenie o poukázaní pre Kľačianske futbalové Béčko
si môžete stiahnuť z nasledovného odkazu:
VYHLÁSENIE
(aktuálna verzia pre rok 2019)

Ďakujeme za podporu.