Zabíjačkové slávnosti 2017

Kľačianske futbalové Béčko usporiadalo tohto roku už piatu obecnú zabíjačku. Nielen pre našich občanov boli pripravené tradičné zabíjačkové lahôdky: kaša, hurky, klobásky a kapustnica. V kultúrnom programe vystúpili DFS Ďatelinka, DFS Kľačanček, FSk Hron, DFS Zuškáčik a hlavný hosť večera Stano Vitáloš.